Snoeiwerk

Het snoeiwerk is een belangrijk onderdeel van het tuinonderhoud. Wanneer en hoe gesnoeid wordt is mede bepalend voor het uiteindelijke groei- en bloeiresultaat van uw boom en heg. Ook de boomverzorging is bij Joeri in goede handen.
Onder boomverzorging wordt o.a. verstaan het kappen en snoeien van bomen en het uitfrezen van stronken.